Wiki

För- och nackdelar med strängväxelriktare kontra mikroväxelriktare

Växelriktartekniken har stadigt utvecklats under de senaste decennierna för att bättre göra det möjligt för husägare att få maximal effekt från sina PV-system. Både strängväxelriktare och mikroväxelriktare gör det här jobbet åt dig som solcellshusägare, men går tillväga i processen på olika sätt.

Vilken teknik är bäst för dig...

Fördelar med strängväxelriktare


Lätt att felsöka
Den största fördelen med en strängväxelriktare är att du bara behöver en av dem för att omvandla DC-elektriciteten som kommer från dina solpaneler till växelström. Om något kommer att misslyckas i ett solsystem är det sannolikt växelriktaren - vilket gör felsökningen relativt enkel när det går fel.


Kostnad
Att installera en enkelsträngsväxelriktare på en solpanelsinstallation är billigare än att installera mikroväxelriktare. Färre arbetstimmar krävs, och en strängväxelriktare är billigare än många mikroväxelriktare.


Lägre sannolikhet för ledningsfel
Det finns färre anslutningar mellan solpaneler och strängväxelriktaren. Därför finns det en minskad chans att en stränginverterinstallation kommer att vara felaktigt kopplad jämfört med ett mikroväxelriktarsystem.

Vad är en mikroväxelriktare?

Mikroväxelriktare utför samma grundläggande funktion som strängväxelriktare, förutom att de är installerade under varje solpanel på ditt tak. Var och en av dessa mikroväxelriktare är ungefär lika stora som en internetrouter.


Den stora skillnaden mellan mikroväxelriktare och strängväxelriktare är att en solpanelsinstallation med mikroväxelriktare vanligtvis har samma antal mikroväxelriktare som det finns solpaneler (Obs: det finns mikroväxelriktare som accepterar två till fyra solpaneler).

Envertech är en ledande tillverkare av mikroväxelriktare.


Envertech´s mikroväxelriktare har funnits på marknaden sedan 2016 och har blivit en integrerad del av deras blomstrande verksamhet. Deras forskare har studerat hur man bäst tillämpar principerna för maximal effektspårning (MPPT) i sina komponenter för förbättrad solcellsproduktion.


Medan standardsträngväxelriktare kommer att begränsa elproduktionen för varje panel av den lägsta producerande panelen på ditt tak, har mikroväxelriktare inte detta problem eftersom de fungerar i en parallell krets.

En mikroväxelriktare kommer att dra full nytta av produktionen av varje enskild panel. Den kommer att omvandla strömmen som genereras av varje panel till nätspänningen. Varje kombination av solpaneler och mikroväxelriktare kan "göra sitt bästa" och bidra med så mycket kraft de kan.

Strängväxelriktare

En strängväxelriktare är en fristående enhet som vanligtvis installeras nära din huvudservicepanel och elmätare.

Det finns vanligtvis bara en enskild växelriktare, eller möjligen två strängväxelriktare på varje solcellsinstallation i bostäder; det beror verkligen på den totala storleken på solenergisystemet.

En strängväxelriktare fungerar i en seriekrets, där det vanligtvis finns 6 till 12 individuella solpaneler i vad som kallas en "seriesträng". Sunova och Fox-Ess är två av de ledande tillverkare av strängväxelriktare.

Nackdelar med strängväxelriktare


Effektivitet i halvskugga

Eftersom strängväxelriktare kräver att solpaneler kopplas i serie, om en solpanels effekt påverkas, påverkas hela serien av solpaneler lika mycket. Detta kan utgöra ett stort problem om någon del av en solpanelsserie kommer att skuggas under en del av dagen.


Svårare systemexpansion
För att få optimal prestanda från en strängväxelriktare måste den arbeta nära sin toppkapacitet. Så om du vill öka storleken på din solpanel någon gång på vägen, kommer dessa paneler att behöva dirigeras till en separat strängväxelriktare, vilket lägger till ytterligare komplexitet och kostnad.


Kortare livslängd

Strängväxelriktare har en garanterad livslängd på mellan 8 och 12 år, medan mikroväxelriktare har ca 25 års livslängd.


Systemövervakning

Panelnivåinsikt är inte möjlig med ett strängväxelriktarsystem eftersom det inte finns några komponenter fästa på baksidan av varje panel för att göra jobbet.

Även om den samlade solproduktionen är synlig, kommer du inte att kunna se om det finns problem med individuella panelprestanda som kan orsakas av en spricka, defekter eller skräp.

Nackdelar med Mikroväxelriktare

Kostnad
Den största nackdelen med mikroinvertrar är priset. De är vanligtvis ca 10 000 Sek dyrare än en strängväxelriktare på en standard 5 kW solcellsinstallation för bostäder.

Underhåll
Om en av dina mikroväxelriktare skulle gå sönder, skulle det inte bara vara en utmaning att upptäcka vilken som har gåt sönder, men när du väl gjorde det, är det inte lika lätt att serva och byta ut komponenten som att koppla in en ny strängväxelriktare på sidan av ditt hus.

Din solcellsinstallatör skulle behöva ta sig upp på ditt tak igen, felsöka i ditt system, lossa solcellsmodulerna och byta ut mikroinvertern för att återupprätta funktionen igen.

Mängden hårdvara på ditt tak
Eftersom det finns en mikroinverter ansluten till varje solpanel på ditt tak, är det mycket dyr metallutrustning där uppe.


Fördelar med Mikroväxelriktare

Möjlighet för snabb avstängning

Nya elektriska regler kräver snabb avstängning av solsystemet så att räddningstjänsten eller brandmän är säkra från högspänning när de behöver vara på hustak eller serva kraftledningar. Mikroväxelriktare uppfyller dessa snabba avstängningskrav och har denna förmåga inbäddad i varje modul.

Mer el
Kärnfördelen med att använda mikroväxelriktare är att du teoretiskt sett kan ge mer solel. Anledningen till detta är att det finns små skillnader i strömmar mellan solpaneler. När solpaneler är i en sträng reduceras strömmen till den för den minst producerande panelen i strängen.

Lämplighet för utmanande installationsförhållanden
Om ett solsystem är vänt mot flera vinklar, vilket betyder att vissa paneler är vända mot söder, några öster och andra västerut, då är mikroväxelriktare rätt väg att gå. Eller, om du har problem med skuggning från träd eller en stor skorsten, skulle återigen mikroväxelriktare vara bäst.

I dessa situationer kommer solpanelerna att producera olika mängder elektricitet vid olika tidpunkter på dygnet, men mikroväxelriktare kommer att se till att du skördar all energi, medan du med en standardväxelriktare kommer att förlora en del av denna produktion.

Livslängd
Mikroväxelriktare har vanligtvis 15 års garanti, medan standardväxelriktare vanligtvis har 8 till 12 års garantier. Tillförlitligheten hos mikroväxelriktare var ifrågasatt för flera år sedan, men tekniken har nu kommit ikapp branschen och de långa garantierna på mikroväxelriktare visar tillverkarnas förtroende för sina produkter.

Övervakning på panelnivå
Mikroväxelriktare har möjlighet att spåra produktionen av varje enskild panel, medan man med en standardväxelriktare endast kan spåra produktionen av hela systemet.

Enkel systemexpansion
Om du skulle utöka ditt system i framtiden är mikroväxelriktare enkla att lägga till en i taget. Varje panel och mikroväxelriktarpar kan enkelt läggas till din befintliga solpanel utan att behöva oroa dig för att köpa, placera och installera ytterligare strängväxelriktare.

För att sammanfatta det hela är mikroväxelriktare definitivt ett mervärde, men rekommenderas bara om du har paneler med flera riktningar eller om du har problem med skuggning. Annars är den billigare standardväxelriktaren vanligtvis mer kostnadseffektiv.

Vad Betyder de olika beteckningarna på Solpanelerna?

Låt oss utforska samt förklara fördelar och nackdelar med PERC,TOP-on och N-typsolceller:

 1. PERC-solceller (Passivated Emitter and Rear Cell):

  • Fördelar:
   • Ökad effektivitet: PERC-solceller har en ny struktur som gör att de bättre kan fånga upp solljuset från baksidan av solcellspanelen.
   • Bättre lönsamhet: Trots den nya strukturen är PERC-solceller endast marginellt dyrare än vanliga solceller.
  • Nackdelar:
   • Marknadsandel: PERC-solceller har ännu inte nått en stor marknadsandel.
 2. TOP-on-solceller (Tunnel Oxide Passivated Contact):

  • Fördelar:
   • Hög omvandlingseffektivitet: TOP-on-solceller har en hög bifacial-hastighet, vilket ger kraftgenereringsvinst på baksidan av modulen.
   • Låg temperaturkoefficient: TOP-on-celler har en låg temperaturkoefficient, vilket minskar effektförlust vid temperaturförändringar.
  • Nackdelar:
   • Materialkänslighet: Material som används i TOP-on-solceller, inklusive bly, är känsliga för fukt, ljus och syre.
 3. N-typ solceller:

  • Fördelar:
   • Inte känsliga för ljus-inducerad nedbrytning: N-typ celler har högre motstånd mot ljus-inducerad nedbrytning.
   • Lång livslängd: N-typ solceller har en lång livslängd.
  • Nackdelar:
   • Kostnad: N-typ celler är dyrare än vissa andra typer av solceller.
   • Mindre marknadsandel: N-typ solceller har ännu inte blivit lika vanliga som andra typer.

Sammanfattningsvis har varje solcelltyp sina egna styrkor och svagheter. Valet mellan dem beror på specifika behov, budget och önskemål.

Vårat mål är att vara den mest pålitliga, kunniga, effektiva och serviceinriktade partner som våra kunder kan anlita.